• Dsida Jenő

  Dsida Jenő

  Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907. május 17. – Kolozsvár, 1938. június 7.) erdélyi magyar költő.

  Visszatérő témái a hazaszeretet, a mély katolikus vallásosság, a szerelem és a halálfélelem.

 • 2.

  Kacagnak a hitetlenek

  Halad az ember-karaván.

  Förgeteges, sohase képzelt útakon,

  éjszakák rejtelmes viharain,

  félelmeken és csodákon át.

  Már-már azt hiszik, hogy álom,

  megcsodálják, hogy vannak

  s hallgatják a vaksötét éjszaka

  fojtott, titkos nyögéseit.

  A rémület mereszti fel szemét,

  ha villámok vonala villan:

  Soha ilyen iszonyatosnak

  nem tetszett még a táj.

  Mérhetetlen szakadék elől

  anyáik könnyével az alján;

  hátuk mögött a megrepedt bazalthegy

  ugrani készül.

  A halálos, dermedt rémületbe

  csak a hitetlen vakok röheje csattan:

  Semmit se látunk, semmit se látunk,

  megőrültetek!

  2.

  Az emberek

  Az emberek ártatlan pici borjakat

  visznek a vágóhídra.

  Fújtató lokomotívokat csinálnak

  s meghajszolják a gyanútalan őzeket.

  Az emberek kikacagják,

  akik testvérnek nevezik őket,

  drótsövényeket húznak, farkasvermeket,

  lövészárkokat ásnak.

  Az emberek uccát köveznek pokoli zajjal,

  lerombolják a költők márvány-palotáit.

  Az emberek rosszat beszélnek arról,

  akit én szeretek.

  Az emberek kitépték harangozó szívemet

  s felakasztották a falra:

  Róla nézik: hány az óra -

  és kurjantanak, ha megáll.

  2.

  Alkony

  Lassú, tisztafehér barmok nyomában

  békén füstöl a por. Pásztorleányka

  - szégyenét rebegőn - a kútra hajlik.

  Hűs márványkapukon bozontos indák

  kúsznak hallgatagon, sűrjen, sötéten

  s porladó madarak hullnak belőlük.

  Foszlányokban, ijedten csüng a nyirkos

  ég. - A halk remetén éjbarna köntös.

  Dudorász eszelősen és kihamvadt

  gazbafult utakon bolyong, barangol.

  Ősbozótu helyet kutat magának

  elvérezni szelíd, kinyílt sebekkel.

  2.

  Éjszakák

  Gyertyád mind komorabban ég. A falról

  megnőtt árnyalakok válnak le némán:

  gyásznehéz, gomolyos, fülledt sötéttel

  állják körbe virágfüzéres ágyad.

  Szurtos éjfeketére markolásszák

  szívedet. S mialatt zihálva, mélyen

  lélekzel, síma arcodon zizegve

  vésni kezdenek a parányi vésők.

  2.

  Szomorú pásztor

  Mily szép a nyáj.

  Láttad már nagyszerű hömpölygését?

  gyapjas hátak fehér hullámait

  homéroszi mezőkön?

  Mint áradó tejfolyó, úszik előre,

  a smaragd táj gondolataként gomolyog,

  ősköltemények tömörsége benne

  és ősszívek nyugalma.

  Hidegpiros esteli fénynél

  ó - hétszer szomorú a pásztor,

  kinek gondolatai szórtan ténferegnek

  s juhai szétzülltek mindörökre.

  2.

  Mélyen

  Ágyam oly puha itt a bús vadonban

  mélyen lent, hol az árny meleg folyója

  mormol, hömpölyög és sodorja testem,

  ahová ezer évben egyszer-kétszer

  csurran csak le a fény harmatnyi csöppje:

  gyöngyszemű pici fény a gyászipompás

  lombok összefonott sűrjén keresztül.

  Két kezemre finom penész rakódott,

  combjaimra kövér indák gyürűznek,

  hullatag levelek, mérföld-magasra

  nyúló rengetegek nyirkos szagában

  alszom, ágak alatt, nyitott ajakkal...

  ...Míg testvéreim, az égszinruhájú

  angyalok repeső, vidám csapatja

  messze - fönt - nevemet kiáltja s elszáll...

  2.

  Partager via Gmail Yahoo!

  your comment