• Kosztolányi Dezső

  Kosztolányi Dezső

  Kosztolányi Dezső

  Szabadkán született, 1885. március 29.-én, majd  – Budapesten hal meg, 1936. november 3-án.

  Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja.

 • 2.

  Alföld

  A gyorsvonat az Alföldön fut át,

       s az utasok a zörgő ablakokból

  bámulva nézik, mint egy új csudát.

   

  Egy nádkúp, egy kút tűnik föl csak olykor,

       itt-ott egy árva, tikkadó kazal.

  A búza habja szikrát hányva mormol.

   

  Az élet alszik, mindent tűz aszal,

       a gulya tétlenül delelve ődöng,

  távolba búsul egy vén, puszta fal.

   

  Kék, sárga színben ég a hevülő föld,

       egy ócska, kis sip álmosan huhog,

  és nincs a rónán sehol üditő zöld.

   

  Fáradtan álldogálnak a juhok,

       a délibáb poros mezőn suhanva

  köddé fakul, és eltünik utóbb.

   

  A rozsvetés közt s a sötét ugarba

       olykor elballag egy szikár legény,

  izmos, erős és szikkadt arca barna.

   

  Vad, idegen tűz villan a szemén.

       Majd jő egy karcsú és sovány magyar ló,

  s horkanva nyargal el, mint tünemény.

   

  Alszik a törpe tengeri, a tarló,

       a zöld mocsár teng, távol eb ugat,

  sátorfa mellett álmodik az alvó.

   

  Ez itt kelet. Hiába küzd nyugat.

       E vérvirágos föld ma is a régi,

  az ősök itt kinyújtják karjukat.

   

  A szörnyü harcok marcona vitézi

       őrzik ma is a múltak csarnokit,

  vén váruk árnypallosuk éle védi.

  S a föld is Ázsiáról álmodik.

  2.

  A magyar paraszt

  Csak akkor látod őt, ha szürke éjjel

  száguld tovább gőzvasút veled,

  s a hajnal mérgező lehelletével

  leng tejszinűn az alvó táj felett.

   

  Merengve megy előre, méla, álmos,

  lovát magára hagyja, szántani,

  olykor kitárja karját, mint a táltos,

  csillognak inge hószín fodrai.

   

  Roskadt inakkal lassan ballag aztán,

  bölcs mélabú van napsütötte arcán,

  de szem nem látta őt könnyezni még.

   

  Mint egy bus isten jár a zöld mezőben,

  döbbenve nézem, mint halad előttem,

  és nem tudom, mi bántja nagy szivét.

  2.

  Hervadt kertben

  A kerti golyókon a nap tüze ég...

  Langyos sugarak, bús őszi mosolygás.

  Szótlan haladok fáradt utamon

  s vérem melegíti a nap sugara.

   

  A ritka lugas, mely a nyár idején még

  árnyat teritett, amidőn teveled

  bolyongtam a rét iratos szövetén,

  most fázva susog s piruló levele

  egymásra borulva, a szélben inog.

  Pár árva virág remeg ott a gyöpön,

  bús szára lehajlik, tört szeme zárul

  és várja a csendet, az álmotadót

  s én hallom e csend, e mulás elejét.

   

  Némán haladok... De a fű, a virág

  mind kérdi: Szegény, emlékszel-e még?

  Emlékezem és kigyuló szememet

  a könny lepi el s csüggedve lezárom.

  Halovány orcámra a láz tüze száll,

  miként a levélre az őszi, piros lob,

  aztán lesülyed fejem a kebelemre,

  mint ottan az őszi virág, amely elhal.

  S a kerti golyókon a nap tüze ég.

  2.

  Régi szerelem

  Leszállt az est, künn a mezőkön árny van,

  és szénsötét már-már a tiszta ég,

  és a gomolygó, gőzölgő homályban

  bátortalanul egy kis csillag ég.

   

  Ezüsternyős lámpás süt asztalomra,

  előttem áll a váró tinta, toll.

  S én elmerengek, tollam messze dobva,

  s egy könny remegve szempillámra foly.

   

  Oly bús az est... A hold merengve kél fel,

  távolból édesen szól a zene,

  s néhány madár lefekvő éneke.

   

  És záporozva hull a rózsa, csók...

  Csak engemet fog által jégkezével

  egy visszajáró hófehér halott.

  2.

  Egy nyári dél álma

  Karosszékben ültem.

  Lángolt a forró nyárközép

  s szivembe őszi napnak

  szelíd bánatja költözék.

  Élet virult az ágon

  s bú ülte meg a lelkemet,

  bús őszi táj, siró szél...

  Gizella akkor lett beteg.

   

  A déli nagy melegben

  elém suhant egy őszi kép:

  bús park, mely elvetette

  zöld lombjait, a nyár diszét.

  A messze, kékes égen

  darúk csapatja lebegett,

  bús lassu szárnycsapással...

  Gizella akkor lett beteg.

   

  Szólt a halál zenéje,

  szél rázta a fehér avart,

  csörgő lomb szállt az erdőre,

  mit a futó szél felkavart.

  Egy ifju költő zengett

  elfáradott, halk éneket

  s némán meghalt a lantján...

  Gizella akkor lett beteg.

   

  Már búcsuzott az élet,

  eltávozott a szerelem,

  fáradt sugár mosolygott

  a gyér, pirosló levelen.

  Azt álmodtam, temettek,

  lassan haladt a bús menet,

  rózsás volt a koporsóm...

  Gizella akkor lett beteg.

  2.

  Partager via Gmail Yahoo!

  2 comments


  Follow this section's article RSS flux
  Follow this section's comments RSS flux