• 1.

  Kedvesem

  Bizony a szirmok összeborulnak este.

  Nem akartalak megcsókolni se,

  Csak hogy kicsit itt érezzelek mellettem,

  Mint kisgyerek az édesanyját.

  A vackorfa a beojtott ággal összenő,

  Én is jobb vagyok, hogy beojtottál csókjaiddal,

  Én kedvesem,

  És szebb is vagyok, miként az éjszaka

  A számlálhatatlan csillagoktól.

   

  Meleg vagy: esőt hozó tavaszi szél,

  Mely fogócskára tanítja a gyerekeket

  És fölkelti a sáros füveket.

  Régóta várt mellem bozontos rengetegje,

  Hol éhesen meg félfagyottan

  Indulatok aggancsos csapata öklelődött

  És most, íme,

  Békén legelgeti liliomszavaidat

  Meg a violákat.

   

  Mert megjöttél, hisz meg kellett jönnöd,

  Én kedvesem.

   

  Még sötét van,

  Leheletünk se látszik,

  De ablakunkon ragyognak már a jégvirágok,

  Odaki hajnalodik

  S én még mindig csókokat beszélek.

  /1924. jan. 28./

  1.

  A gyermekszemű élet-tavon

  Eveztem én az élet kék taván.

  (Remegtem éles alkonyatkor egyszer,

  Mivelhogy nincsen semmi kabbalám

   

  S de furcsa állat a magános ember,

  Szeretne látni büszke partokat

  S kilépni egyre soha-soha nem mer,

   

  Csak messziről tár kapzsi karokat.)

  A víz pihent s gondoltam nagy kevélyet

  (Avar királyfi volt a gondolat):

   

  Pihen alattam a tajtékos élet,

  Egy vén öreg a parton gödröt ás:

  (Gyerekszem volt, de mélye feketéllett.)

   

  Riassza fel hát könnytelen csapás!

  Az ingó lécen bátoran megálltam

  S elém bukkant a vízi-óriás.

   

  Ajkát tartotta. Remegett az állam:

  Ha csókolom, a vérem nem hevül.

  (A partok égtek rőtszakállú lángban.)

   

  Aztán eltünt, otthagyva egyedül.

  S én még sokáig megkövülve vártam

  S úgy vert valami itt bennem, belül.

  /1922 első fele/

  1.

  A női szív

  A női szív tömeglakás -

  Tömeglakás, mi lenne más.

  Elfér benne a sok bolond,

  Aki nőért könnyet is ont.

   

  Emezt ide, amazt oda,

  Kamráit cellákra osztja.

  Ez kimaradt! - a patvarba,

  Nosza gyorsan a pitvarba!

   

  S nekem ó jaj szegény fejem!

  Hol is lészen az én helyem?

  Tele kamra, tele pince,

  Számomra hely vajon nincs-e?

   

  A hölgy felel s halkan nevet,

  Halkan nevet s mond egy nevet.

  - Kérem uram helyet akar?

  Ad majd a lakáshivatal!

  1921 [?]

  1.

  A szemed

  Nagy, mély szemed reámragyog sötéten

  S lelkemben halkal fuvoláz a vágy.

  Mint ifju pásztor künn a messzi réten

  Subáján fekve méláz fényes égen

  S kezében búsan sírdogál a nád.

   

  Nagy, mély szemed reámragyog sötéten

  S már fenyves szívem zöldje nem örök.

  Galambok álma, minek jössz elébem?

  Forró csöppekben gurulnak az égen

  S arcomba hullnak a csillagkörök.

   

  Nagy, mély szemed reámragyog sötéten

  S a vér agyamban zúgva dübörög.

  /1922.dec.28./

  1.

  Ajándék

  A szívem hoztam el, csinálj vele

  Amit akarsz. És nem tudok mást tenni

  És nem fáj nékem semmi, semmi, semmi,

  Csak a karom, mert nem öleltelek.

   

  Oly fényes az még, mint uj lakkcipő

  És lábad biggyedt vonalára szabták.

  De ruganyos, mint fürge gummilabdák

  És mint a spongya, mely tengerbe nő.

   

  Két fájó karral nyújtom mostan néked

  És fáradt, barna szóval arra kérlek

  - Ha eltiporsz is füvet, harmatost -

   

  Ha elszakadt a lakktopánka egyszer

  S ki megfoltozza, nem terem oly Mester:

  Az uccasárba akkor se taposd.

  /1921/

  1.

   Áldalak búval, vigalommal

  Áldalak búval, vigalommal,

  féltelek szeretnivalómmal,

  őrizlek kérő tenyerekkel:

  búzaföldekkel, fellegekkel.

   

  Topogásod muzsikás romlás,

  falam ellened örök omlás,

  düledék-árnyán ringatózom,

  leheletedbe burkolózom.

   

  Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e,

  szívemhez szívvel keveredsz-e,

  látlak, hallak és énekellek,

  Istennek tégedet felellek.

   

  Hajnalban nyujtózik az erdő,

  ezer ölelő karja megnő,

  az égről a fényt leszakítja,

  szerelmes szívére borítja.

  /1927 karácsony/

  1.

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: