• Arany János

  Arany János

  1817. március 2.-án  Nagyszalontán született, majd  1882. október 22.-én Budapesten halt meg. Magyar költő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára.

   

  Igazán ismert költővé a Toldi megírása után vált 1846-ban!

 • 2.

  Életkép a múltból

  Széles országúton andalog a jobbágy,

  Végzi keservesen vármegye robotját.

  Kavicsos fövénnyel rakta meg szekerét,

  Annak terhe alatt nyikorog a kerék.

       Tántorogva ballag a két kajla sőre,

  Alig tetszik rajta, hogy mozog előre,

  Méla mind a kettő, mintha gondolkoznék:

  Hány ízben hozott már és hány ízben hoz még?

   

  Ott ül a szegény pór az első saroglyán,

  Elkopott ostorát a kezében fogván;

  Szomorú képére rőt kalapja alá-

  Hullna, ha négy-öt szál madzag nem tartaná.

       Néha megszakasztja hosszu hallgatását,

  Biztatgatja két hű igavonó társát,

  De azok nem bírnak lépni sebesebben,

  Talpok a kőúttól ég eleven sebben.

   

  Széles országúton, mint az ég morgása,

  Hallik a távolban hintó robogása,

  Csak imént dördült meg messzi földön, és lám,

  Perc alatt elétűnt, mint a fényes villám.

       A négy szürke lónak a két kajla sőre

  Nagykeservesen tud kitérni előle,

  Pedig félni, félnek; mert az isten-adták

  Bírnák csak a jármot, mindjár' elragadnák.

   

  Dölyfös uri kocsis űl a hintó bakján

  Félkezében cifra ostort suhogtatván;

  Jobban esik neki, a kényes lelkének,

  Ha nyakába sujt a két szegény sőrének;

       Jobban esik neki, ha egyet kiálthat:

  Földi, a kerékagy siratja a hájat!

  Kár volt annak árát a csapszéken hagyni,

  Szegény tengelyedet siralomnak adni.

   

  Föltekint a jobbágy, szomorúan felel:

  Hej! bíz a háj árát nem kocsma nyelte el,

  Ami volt körültem, egy kevés zsiradék,

  Gyors hintóitokra mind felkenegeték.

       De a hintó népe nem hallotta e szót:

  Szegény ember! és ez így talán jobb is volt,

  Máskép ki áll jót, hogy e gyámságos kezek

  Nyers-nyakasságodért meg nem fenyítenek!

  /1847/

  A rab gólya

  Árva gólya áll magában

  Egy teleknek a lábjában,

  Felrepűlne, messze szállna,

  Messze messze,

  Tengerekre,

  Csakhogy el van metszve szárnya.

   

  Tűnődik, féllábon állván,

  El-elúnja egyik lábán,

  Váltogatja, cserélgeti,

  Abban áll a

  Múlatsága,

  Ha beléun, újrakezdi.

   

  Szárnya mellé dugta orrát,

  Messze nézne, de ha nem lát!

  Négy kerítés, négy magas fal;

  Jaj, mi haszna!

  Bár akarna,

  Kőfalon nem látni átal.

   

  Még az égre fölnézhetne,

  Arra sincsen semmi kedve:

  Szabad gólyák szállnak ottan

  Jobb hazába;

  De hiába!

  Ott maradt ő, elhagyottan.

   

  Várja, várja, mindig várja,

  Hogy kinő majd csonka szárnya

  S felrepűl a magas égig,

  Hol a pálya

  Nincs elzárva

  S a szabadság honja kéklik.

   

  Őszi képet ölt a határ;

  Nincsen rajta gólyamadár,

  Egy van már csak: ő, az árva,

  Mint az a rab,

  Ki nem szabad,

  Keskeny ketrecébe zárva.

   

  Még a darvak hátra vannak,

  Mennek ők is, most akarnak:

  Nem nézi, csak hallja őket,

  Mert tudja jól,

  Ott fenn mi szól,

  Ismeri a költözőket.

   

  Megkisérté egyszer-kétszer:

  Nem bírná-e szárnya még fel;

  Hej, dehogynem bírná szárnya,

  Csak ne volna

  Hosszu tolla

  Oly kegyetlen megkuszálva!

   

  Árva madár, gólya madár,

  Sohse nő ki tollad, ne várd,

  Soha többé, fagyos télig;

  Mert, ha épen

  Nő is szépen:

  Rossz emberek elmetélik!

  /1847/

  Nemzetőr-dal

  Süvegemen nemzetiszín rózsa,

  Ajakamon édes babám csókja;

  Ne félj, babám, nem megyek világra:

  Nemzetemnek vagyok katonája.

   

  Nem kerestek engemet kötéllel;

  Zászló alá magam csaptam én fel:

  Szülőanyám, te szép Magyarország,

  Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

   

  Nem is adtam a lelkemet bérbe;

  Négy garajcár úgyse sokat érne;

  Van nekem még öt-hat garajcárom...

  Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.

   

  Fölnyergelem szürke paripámat;

  Fegyveremre senki se tart számot,

  Senkié sem, igaz keresményem:

  Azt vegye hát el valaki tőlem!

   

  Olyan marsra lábam se billentem,

  Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:

  De a szabadságért, ha egy íznyi,

  Talpon állok mindhalálig víni.

  /1848 április/

  Egy életünk egy halálunk

  "Muzsika szól, verbuválnak,

  Csapj fel, öcsém, katonának!"

   

  Muzsika szól: dörög a menny,

  Bömböl a szél nagykeményen,

  Zimankó gyül a hazára:

  Ébredjetek valahára.

  Egy életünk egy halálunk:

  A veszéllyel szembeszállunk!

   

  Összeröffent rác, cseh, német,

  Hogy felfalja ezt a népet,

  Ezt a népet, akit itten

  Ezer éve tart az isten.

  Egy életünk egy halálunk:

  A bitanggal síkra szállunk!

   

  Ezer éve, nem ma-holnap,

  Tűrjük itt, csak úgy lakónak,

  És ehol még felülfordul!

  Ki a házbul... a pitvarbul!

  Egy életünk egy halálunk:

  Jaj nekik, ha mi kiállunk!

   

  Itt élődött, hízott rajtunk,

  Mellé ült ha kitálaltunk,

  Zsírunk ette, vérünk szopta,

  Hogy testvérünk, azt hazudta.

  Egy életünk egy halálunk:

  A cudarral szembeszállunk!

   

  Ősapánk jól földhöz verte,

  De azt, látom, elfeledte;

  Most megint feltürte ingét,

  De mi vágjuk földhöz mindég.

  Egy életünk egy halálunk:

  Jaj nekik, ha síkra szállunk!

   

  Azt mondják: nincs magyar haza.

  Hohó! de nem addig van a;

  Nem lesz magyar, az meglehet,

  De titeket még eltemet.

  Egy életünk egy halálunk:

  Szép hazánkért kardra hányunk!

  /1848/

  A legszebb virág

  Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!

  Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;

  Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:

  De legszebb virág a haza szent szerelme.

   

  Nem terem a kertbe', a fekete földbül,

  Sem a virágágyból soha ki nem zöldül:

  Csak terem az épen az ember szivében

  Az ember szivének legislegmélyében.

   

  A gyökere pedig vértől nedvesedik,

  Ha lankadni kezd is vérrel öntözgetik:

  Öntözzük, locsoljuk ezt a szép virágot!

  Ez gyümölcsöz nekünk édes szabadságot.

  /1848/

  Partager via Gmail Yahoo!

  your comment