• 2.

  A csodák esztendeje

  Összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz, Nyár,

  Folyók mély bölcsőkből kikeltek

  S engem elhagynak már azok is,

  Akik eddig szívvel sziveltek.

  Valaki megőrült az Űrben,

  Valamely Nap járja bolondját,

  Valaki mindent összezavart

  S üstökösök jövését mondják.

  Nagy vágy-kötelek elszakadnak,

  Ébrednek oktalan szerelmek

  S karunkon a régi örömök

  Lesznek bús, utálatos terhek.

  Bicskák szomjasabbak a vérre

  S gőzösök egymásba szaladnak

  S akik szerették az Életet,

  Most nagy Halál-légyottot adnak.

  Ki csinálja, ki jár közöttünk?

  Egymás mindene minden-minden

  S a felhőt az a Cél kergeti,

  Mely itt tapos a lelkeinkben.

  Egy pillanat és minden más lesz,

  Más a holt Tenger, más az örvény

  S másképpen villan meg agyamon

  Minden gondolat, minden törvény.

  Jaj, jaj, be félek, félek, félek:

  Mi lesz vajon, jaj, mi lesz holnap?

  Messze világok szeszélyei

  Nekem holnap mit parancsolnak?

  Hogyan tiportat el a sorsom,

  Hogyan hal el minden, mi drága?

  Óh, örök titkoknak szomorú,

  Borzasztó, egységes világa.

  1.

  Testem, vitéz pajtásom

  Testem: vitéz, kemény pajtásom,

  Híven ugrott értem tűzbe, vérbe,

  De most már nagyon kopott

  Hajdantan büszke vértje.

  E gyötrött földi-hüvelyt áldom,

  Mert ha szól hozzá az Élet hangja,

  Hegyezi beteg fülét

  S fiatalon fogadja.

  Voltunk s halunk, mint jó bajtársak,

  Homlokunk nyirkos gödörbe ejtjük

  S ha volt egymáshoz hibánk,

  Egymásért elfelejtjük.

  Hiszen nem is az Élet nagy szó,

  De az élet bús megérezése,

  Testem vidám fiú volt,

  Nem leszek rossz Jób én se.

  1.

  A meghívott halál

  Ha akarom, két óra mulva

  Halott lesz egy szünetlen elme

  S hódolattal lépi át küszöböm

  Minden halálok fejedelme:

  A meghivott Halál.

  Póri, kicsi halálok helyett

  Jönne pompával és bíborban:

  Még fehér papir-álarcot visel

  Álomhozó húsz grammnyi porban

  Itt, az asztalomon.

  De fölkelne királyi díszben,

  Ha akarnám, két óra mulva

  S megcsókolná megnyugodt homlokom

  Koldus ágyamra ráborulva

  Ez a fölséges Úr.

  Ha akarom, nagy, jó álom jön

  S nem a régi erőltetettek,

  Kicsik, szomorúk és hézagosak

  Népe, amelytől félve retteg

  Minden kis szenderem.

  Ha akarom, nem kell megvárni,

  Míg lomb módon, gyáván elmultam

  S letépjen egy bús, hűvös esti szél

  S mint egy csavargó, nyomorultan

  Fagyjak meg valahol.

  Ha akarom, hogyha akarnám,

  Mennyi bús szépség nyugtot lelne,

  Mennyi szép bánat, ha találkozunk

  Én s a halálok fejedelme,

  A meghivott Halál.

  Asztalomon, álomporokban,

  Ott trónol már gyönyörű réme

  S két óra mulva már, ha akarom,

  Rám hull a legszebb trónnak fénye,

  De, jaj: gyáva vagyok.

  1.

  Mindent másképpen szeretnék

  Pénz, számon kérem tőled

  Az életet, a terveket,

  A hazámat, az anyámat,

  Az Istent s a gondolatot

  És a szeretőmet.

  Mind ottvesztek,

  Ahol te elmaradtál,

  Ahol magamra hagytál

  És ma más volna mindenem

  És ma több volna mindenem.

  Átkozott koldusság-Nílus,

  Mely mindent elöntöttél,

  Mely életemre jöttél

  S kicserélted az életem

  S szívem eliszapoltad.

  Többje volnék a jövőnek,

  Az életnek, a terveknek,

  A hazámnak, az anyámnak,

  Istennek és gondolatnak

  És a szeretőmnek.

  Más volnék, de elöntött

  Ez a koldusság-Nílus,

  Amely engem megcsúfolt,

  Hamisított, kicserélt

  És ledöntött.

  Nem vagyok, aki vagyok,

  Enyéimnek olyanja,

  Mint törvényes gyermekek

  Derüs, bölcs, szülő anyja,

  Nem vagyok a magamé.

  Most jobban, mint akárha,

  Pénz, te átkos távoli,

  Pörölök, sírván, veled,

  Mert miattad vagyok én

  Magam tagadó mása.

  Mindent másképp szeretnék,

  Isten volnék sokakért,

  Ha nem fogna az iszap

  S ha önmagam: önmagam

  Lehetnék.

  1.

  Az árulás nyara

  Fonnyasztó nyár bennem és künn is

  S nem tudom azt se, merre megyek,

  Nyugtalan erdők hivogatnak,

  Rengetegek

  S nem tudom azt se, merre megyek.

  Mult nyarak vér-nyomai visznek,

  Régi vágyódás, régi harag,

  Régi csók, kín és buta féltés,

  Régi nyarak,

  Régi vágyódás, régi harag.

  Valami jön ezen a nyáron,

  Süvöltnek bennem a nyűtt erők,

  Hajlongok az erdők előtt, mint

  A Halál előtt,

  Süvöltnek bennem a nyűtt erők.

  Baj lesz, mert a nyár vén, fonnyasztó

  S nem tudom azt se, merre megyek,

  Halál-dacok hívnak nyaralni,

  Erdős hegyek

  S nem tudom azt se, merre megyek.

  Valami nagy, sivár gonoszság

  Lesz ez az erdő s a nyár hazug

  S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom:

  Szahara-út

  Lesz ez az erdő s a nyár hazug.

  Az én nyaram nagy árulás lesz,

  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.

  Sokakon végigvág a bosszúm

  Bús ostora,

  Mert, jaj, én nem nyaraltam soha.

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: