• 1.

  Góg és Magóg fia vagyok én ... 

  Góg és Magóg fia vagyok én,

  Hiába döngetek kaput, falat

  S mégis megkérdem tőletek:

  Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

   

  Verecke híres útján jöttem én,

  Fülembe még ősmagyar dal rivall,

  Szabad-e Dévénynél betörnöm

  Új időknek új dalaival?

   

  Fülembe forró ólmot öntsetek

  Legyek az új, az énekes Vazul,

  Ne halljam az élet új dalait,

  Tiporjatok reám durván, gazul.

   

  De addig sírva, kínban, mit se várva

  Mégiscsak száll új szárnyakon a dal

  S ha elátkozza százszor Pusztaszer,

  Mégis győztes, mégis új és magyar.

  1.

  A mi gyermekünk

  Bús szerelmünkből nem fakad

  Szomorú lényünknek a mása,

  Másokra száll a gyermekünk,

  Ki lesz a vígak Messiása,

  Ki majd miértünk is örül.

  Ha jönnek az új istenek,

  Ha jönnek a nem sejtett órák,

  Valamikor, valamikor

  Kipattannak a tubarózsák

  S elcsattan hosszú csoda-csók.

  Mások lesznek és mink leszünk:

  Egy napvirág-szemű menyasszony

  S egy napsugár-lelkű legény.

  A tubarózsa illatozzon

  S áldott legyen a mámoruk.

  S áldott legyen, ki: te meg én,

  Ki az övék, kiért mi sírtunk,

  Kit forró lázunk eldobott,

  Öleltetőnk, kit sohse bírtunk,

  Ki másoké: a gyermekünk.

  Kit napvirág és napsugár

  Új igére, új dalra termett,

  Áldott legyen, ki eljövend,

  Az idegen, nagyálmú Gyermek,

  Kit küldtek régi bánatok.

  1.

  A vár fehér asszony

  A lelkem ódon, babonás vár,

  Mohos, gőgös és elhagyott.

  (A két szemem, ugye, milyen nagy?

  És nem ragyog és nem ragyog.)

  Konganak az elhagyott termek,

  A bús falakról rámered

  Két nagy, sötét ablak a völgyre.

  (Ugye, milyen fáradt szemek?)

  Örökös itt a lélekjárás,

  A kripta-illat és a köd,

  Árnyak suhognak a sötétben

  S elátkozott had nyöszörög.

  (Csak néha, titkos éji órán

  Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.)

  A fehér asszony jár a várban

  S az ablakokon kinevet.

  1.

  Mert engem szeretsz

  Áldott csodáknak

  Tükre a szemed,

  Mert engem nézett.

  Te vagy a bölcse,

  Mesterasszonya

  Az ölelésnek.

  Áldott ezerszer

  Az asszonyságod,

  Mert engem nézett,

  Mert engem látott.

  S mert nagyon szeretsz:

  Nagyon szeretlek

  S mert engem szeretsz:

  Te vagy az Asszony,

  Te vagy a legszebb.

  1.

  A könnyek asszonya

  Bús arcát érzem szívemen

  A könnyek asszonyának,

  Rózsás, remegő ujjai

  Most a szivembe vájnak.

  Érzem az illatát is ám

  A rózsás, gyilkos ujjnak

  S véres szivemre szomorún

  A könnyek hullnak, hullnak.

  Az ajka itt mar édesen,

  A haja ide lebben,

  Az egész asszony itt pusztít,

  Itt, itt: az én szivemben.

  Bosszút itt áll az életért,

  Aknát itt ás a multnak.

  Véres szivemre szomorún

  A könnyek hullnak, hullnak.

  Nagy az én bűnöm. Vesszen is,

  Kire a végzet mérte,

  Hogy a könnyek szfinksz-asszonyát

  Megérezze, megértse.

  Maradjon szent talánynak Ő,

  Maradjon mindig újnak.

  Véres szivemre szomorún

  A könnyek hullnak, hullnak.

  1.

   

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: